Wie is Plugin2Drive?

Plugin2Drive is een nieuwe dienstverlener inzake "Slimme in-app betaaloplossingen" voor uw Mobiliteit ("Smart Mobility").  Dankzij Plugin2Drive en zijn partners kan u uw mobiliteitsbehoeften op een éénvoudige en efficiënte manier gaan invullen zonder daarbij voorbij te gaan aan de nodige flexibiliteit. Gedaan met alle papieren tickets, bonnetjes, onkostennota's, enz. U krijgt als werkgever alle onkosten gerelateerd aan de mobiliteit van uw werknemer op één duidelijke en gedetailleerde factuur. Bovendien bepaalt u als werknemer zelf hoeveel budget dat u aan uw werknemer wil geven per week of per maand voor zijn of haar mobiliteit. Dankzij Plugin2Drive's oplossing beheerst u als werknemer beter uw uitgaven en dient de werknemer zijn gemaakte kosten inzake mobiliteit niet meer voor te financieren. Kortom een win-win voor zowel werknemer als werkgever. Plugin2Drive biedt vandaag drie zogenaamde 'SMART MOBILITY' oplossingen:

    •    Slimme 'private label' betaalkaart en in-app betaaloplossingen (bv. op maat gemaakte gesloten gebruikersgroeptoepassingen zoals bijvoorbeeld voor de binnenvaartsector inzake mobiele toepassingen voor drinkwater, walstroom en containerpark)

    •    Slimme mobiliteitsoplossingen (bv. mobiliteitsapp voor alle mobiliteitsonkosten op één factuur)

    •    Slimme business kaart en app oplossingen (bv. de MOBIZI business kaart en app voor alle bedrijfsonkosten op één factuur)

Plugin2Drive reikt u de instrumenten aan om uw Mobiliteitsbudget voor uw werknemers te beheren en implementeert eveneens voor uw onderneming op maat gemaakte "end-to-end white label" Cloud-gebaseerde hybride betaaloplossingen.

Doch wij doen niet alles zelf en willen het wiel niet iedere keer opnieuw uitvinden en werken daarom samen met andere innoverende bedrijven op het vlak van betalingen.

Waarom Plugin2Drive?

Plugin2Drive kan u het volgende bieden om uw mobiliteitseisen te optimaliseren:

  • Een multimodaal vervoersmix: de mogelijkheid om verschillende vervoersmodi met elkaar te combineren
  • Een vereenvoudiging van de administratie: alle vervoersuitgaven worden op één verzamelfactuur weergegeven
  • Een flexibel model dat toelaat om verschillende mobiliteitsprofielen aan te maken
  • Fiscale optimalisatie: vereenvoudigde facturatie voor BTW recuperatie
  • Een betere planning en controle op de mobiliteitsuitgaven
  • Een duidelijke kostenbesparing door de volumekortingen waar klanten mee van genieten
  • Een zeer uitgebreid acceptatienetwerk dankzij haar eigen acceptatienetwerk
  • Een zicht op de CO2 impact van uw mobiliteitsplan

Laat ons u helpen om de vervoerspuzzel op te lossen en er voor te zorgen dat uw mobiliteit op een duurzame en milieuvriendelijkere manier georganiseerd kan worden.